Ո՞րն է համարվում սառը զենք և դրա վերաբերյալ մեր երկրի օրենքները


Ըստ ՀՀ Զենքի մասին օրենքի. սառը զենք՝ մարդու մկանային ուժի օգնությամբ, օբյեկտի հետ անմիջական շփման ժամանակ այն խոցելու համար նախատեսված զենքն է:
Զենքի մասին օրենքն առանձնացնում է սառը զենքի երկու հիմնական խմբեր. մասնավորապես սառը և սառը նետողական։
Առաջին խմբին են պատկանում թրերը, սրերը, թրադաշույնները (ծակող-կտրող), դանակները, դաշույնները, սվինները (ծակող-կտրող), սուսերը, սվինադաշույնները (ստիլետները), ինչպես նաև լախտերը, գավազանները, գուրզերը (հարվածող-ջարդող)։
Երկրորդ խմբին են պատկանում աղեղները, արբալետները և կրակող սայրերով դանակների տիպի էկզոտիկ այլ զենքեր։
Տանը, ավտոտնակում և ամառանոցում (այսինքն՝ «բնակելի» վայրում) կարելի է պահել ցանկացած սառը զենք։ Հանցանք է համարվում միայն այն ժամանակ, երբ տարել եք կամ տանում եք այն պահելու։
Օրենքն արգելում է մոտն ունենալ հարվածող-ջարդող տիպի ցանկացած սառը զենք, այսինքն՝ կաստետներ, գավազաններ, լախտեր, նունչակիներ, շղթայով ծանրաքարեր և այլն։ Սակայն եթե դուք ոչ գազային հրազեն պահելու և կրելու թույլտվություն ունեք, ապա կարող եք կրել ամեն տեսակի սառը զենք։ Որսորդական շեղբավոր (հիմնականում դանակ) սառը զենք ձեռք բերելու իրավունք ունի որսորդական հրազեն պահելու եւ կրելու թույլտվություն ստացած քաղաքացին: Ձեռք բերված որսորդական շեղբավոր սառը զենքը վաճառող կազմակերպությունն անմիջապես գրանցում է քաղաքացու՝ որսորդությամբ զբաղվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթում:
Իսկ եթե չեք կարող կամ չեք ուզում ստանալ տվյալ թույլտվությունը, սակայն ձեզ պաշտպանելու, ապա օգտակար է իմանալ որոշ նրբություններ.

Պարզվում է` դանակ մոտն ունենալ կարելի է (և ոչ միայն ծալովի)։ Գլխավորը, որ նրա բնորոշիչ տվյալները ցածր լինեն, քան հաստատված է քրեագիտական մեթոդիկայով։
Հիշեք, որ ծալովի դանակը կարող է համարվել սառը զենք միայն այն դեպքում, երբ բացելուց հետո շեղբը կանգնում է ֆիքսատորի վրա։
Դանակը չի կարող համարվել սառը զենք, եթե շեղբի երկարությունը 9 սմ-ից քիչ է։
Եթե շեղբի վերևի մասի հաստությունը 2,6 մմ-ից քիչ է, ապա փորձագետի եզրակացությունը, ամենայն հավանականությամբ, կպնդի, որ «ներկայացված նմուշը սառը զենք չի հանդիսանում»։
Բացի այդ, շեղբի մետաղը պինդ չպետք է լինի։ Պողպատի պնդությունը նույնպես մտնում է «օբյեկտի քրեագիտական բնութագրիչների թվի մեջ» և սառը զենքում պետք է բարձր լինի 42 միավորից՝ ըստ Ռոկվելի։ Այն որոշվում է հատուկ հաստոցի վրա, որը ոչ ամեն արտադրություն է ունենում։ Որոշել այն տանը կամ աչքաչափով հնարավոր չէ։
Ցանկացած նորմալ դանակի անձնագրում պողպատի պնդությունը նշվում է։ Պնդության միավորները նշվում են լատինական HRC տառերով։
Շատ հաճախ դանակների անձնագրերում, հատկապես չինական արտադրության, պողպատի պնդությունը արհեստականորեն բարձրացվում է, ընդ որում՝ բավական շատ. գրված է 56 HRC, իսկ իրականում 40 է։ Դա արվում է թանկ վաճառելու նպատակով։
Երբեմն հասնում է աբսուրդի։ Վաճառքում կարելի է տեսնել «թիթեռ» կոչվող դանակներ։ Նրանց շեղբը փակվում է շարժական երկմաս բռնակի մեջ, որը լիսեռով ամրացված է շեղբին։ Այսպես, ուրեմն, կորեական արտադրության այդ դանակները (բալիստոնգերը), սառը զենք են, իսկ նմանատիպ չինականը՝ ոչ։ Չինականներում շեղբի մետաղի որակը ամեն մի պատկերացումից ցածր է։
Արբալետն ու աղեղը նույնպես, պարզվում է, կարելի է տանել ուր պատահի։ Միակ պայմանը. աղեղնալարի պրկությունը չպետք է անցնի 20 կգ-ից։ Այդ դեպքում նրանք պատկանում են «զվարճանալու համար արբալետների և աղեղների թվին և չեն հանդիսանում նետող զենք»։ Եթե պրկությունը 20 կգ-ից ավելի է, ապա արբալետը կամ աղեղը համարվում են որսորդական կամ սպորտային նետողական զենք։
Չնայած սառը զենքը կարող է դառնալ հանցագործության միջոց, վիճակագրության համաձայն, սպանությունների մեծամասնությունը կատարվում է խոհանոցային և սեղանի դանակներով, կացիններով և այլ գործիքներով, ինչպես նաև նրանով, ինչ ձեռքներն ընկնի, օրինակ՝ դատարկ շշով։ Այնպես որ, սառը զենքն առավել հաճախ սպանությունների հետ կապ չի ունենում։
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն.
Ապօրինի կերպով գազային, սառը կամ նետողական զենք կրելը պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:
Իսկ այս դանակը՝ Jagdkommando-ն, ունի միմիայն մեկ նշանակություն. նրանով կարելի է միայն մարդ սպանել: Այն արժե մոտավորապես 1000 եվրո: