Ինչու՞ ոմանք չեն կարողանում արտասանել «Ռ» տառը

Մեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում արտասանել Ռ տառը: Ինչու՞:
Պարզվում է պատճառը լեզվի կառուցվածքի մեջ է: Բանն այն է, որ Ռ արտասանելիս լեզվի շտկող ծայրը բարձրանում է վերև և թրթռում (вибрирует): Այստեղ պետք է համատեղել լեզվի մկանային մանրաթելի աշխատանքը, որը անցնում է տարբեր ուղղություններով: Շատ մարդկանց մոտ այդ մանրաթելը բացակայում է, ինչը թույլ չի
տալիս լեզվին կատարել անհրաժեշտ շարժումները: Դա գենետիկական շեղում է, որը երբեմն հնարավոր է ուղղել լոգոպեդի միջնորդությամբ, երբեմն էլ՝ ոչ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий